Управління закладом (3)

33. Керівництво  Конотопським ЦДЮТ  здійснює директор,  яким може бути тільки громадянин України,  що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менш як  три роки,  успішно  пройшов  підготовку  та  атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому МОН.

34. Керівник,  заступник  керівника,  педагогічні  та   інші працівники  ЦДЮТ  призначаються  на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства.

35. Директор ЦДЮТ:

– здійснює керівництво  колективом,   забезпечує   раціональний добір  і розстановку кадрів,  створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль  за  виконанням   навчальних   планів   і програм,  якістю  знань,  умінь  та  навичок  вихованців,  учнів і слухачів;

– створює належні умови  для  здобуття  вихованцями,  учнями  і слухачами позашкільної освіти;

– забезпечує дотримання    вимог    щодо   охорони   дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

– розпоряджається в  установленому  порядку  майном  і  коштами закладу;

– організовує виконання    кошторису    доходів    і   видатків закладу, укладає  угоди  з  юридичними  та  фізичними особами,  в  установленому порядку  відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства;

– установлює надбавки,  доплати,  премії та  надає  матеріальну допомогу    працівникам   закладу   відповідно   до законодавства;

– представляє  ЦДЮТ в усіх підприємствах, установах та  організаціях  і  відповідає  перед  засновником (власником) за результати діяльності закладу;

– дає дозвіл на участь діячів науки,  культури,  членів творчих спілок,   працівників  культурно-освітніх  закладів,  підприємств, установ та  організацій,  інших  юридичних  або  фізичних  осіб  у навчально-виховному процесі;

– забезпечує право  вихованців,  учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– видає у межах своєї компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання;

– застосовує заходи  заохочення  та  дисциплінарні стягнення до працівників навчального закладу;

– затверджує посадові   обов’язки    працівників закладу.

36. Керівник  закладу  є  головою педагогічної  ради  –  постійно   діючого   колегіального   органу управління ЦДЮТ.

37. Педагогічна рада ЦДЮТ:

– розглядає плани,  підсумки  і  актуальні  питання навчальної,        виховної, організаційно-масової  та інформаційно-методичної    роботи    закладу,   його   структурних підрозділів,  гуртків,  груп та інших творчих об’єднань,  а  також питання   дотримання   санітарно-гігієнічних  вимог,  забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

– розробляє пропозиції щодо поліпшення  діяльності закладу, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;

– визначає заходи  щодо  підвищення  кваліфікації  педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами роботи;

– порушує клопотання про  заохочення  педагогічних  працівників тощо.

38. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу. Кількість засідань педагогічної ради  визначається їх доцільністю,  але не може бути менше ніж два на рік.

39. Органом   громадського    самоврядування ЦДЮТ є загальні збори колективу закладу.

У період між  загальними  зборами   діє  рада   закладу,  діяльність  якої регулюється статутом ЦДЮТ.

У ЦДЮТ  за  рішенням  загальних зборів   або  ради позашкільного навчального закладу можуть  створюватись  і  діяти  піклувальна  рада,  учнівський  та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *