Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна базазакладу (4)

40. Фінансово-господарська діяльність закладу  провадиться  відповідно  до законодавства та статуту ЦДЮТ.

41. Фінансування   ЦДЮТ здійснюється  за  рахунок коштів місцевого бюджету.

Фінансування ЦДЮТ може здійснюватися також  за  рахунок  додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

42. Додатковими  джерелами  формування  коштів закладу є:

– кошти, отримані  за  надання  платних  послуг  відповідно  до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України та у порядку, встановленому МОН, за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки;

– кошти гуманітарної допомоги;

– добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

– кредити банків;

– інші надходження.

Кошти, отримані закладом з додаткових джерел фінансування,  використовуються для провадження діяльності, передбаченої статутом ЦДЮТ.

43. ЦДЮТ  у  процесі  провадження фінансово-господарської діяльності має право:

– самостійно розпоряджатися  коштами  господарської  та   іншої діяльності відповідно до статуту;

– користуватися безоплатно  земельними  ділянками,  на яких він розташований;

– розвивати власну матеріальну базу;

– володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;

– виконувати інші  дії,  що  не  суперечать  законодавству   та статуту закладу.

Матеріально-технічна база ЦДЮТ включає   приміщення,   споруди,  обладнання,   засоби   зв’язку,  рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

Для  проведення навчально-виховної та навчально-тренувальної роботи   закладу  надаються в користування  (оренду)  спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші  заклади  безоплатно або на пільгових умовах.

Порядок надання зазначених   об’єктів   у   користування   (оренду)   визначається відповідними  місцевими  органами  виконавчої  влади  та  органами місцевого  самоврядування  відповідно  до  законодавства.  { Абзац восьмий пункту 43 в редакції Постанови КМ N 769 ( 769-2010-п ) від 27.08.2010 }

44. Майно ЦДЮТ  може  вилучатися  засновником  (власником)  лише за умови подальшого використання цього майна та коштів,  отриманих від його реалізації,   на   розвиток   позашкільної   освіти   в   порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

45. Ведення діловодства,  бухгалтерського обліку та звітності у ЦДЮТ здійснюється  у   порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

Діяльність ЦДЮТ   у рамках міжнародного співробітництва

6. ЦДЮТ  за  наявності  належної матеріально-технічної   та   соціально-культурної   бази,  власних фінансових коштів має право проводити  міжнародний  учнівський  та педагогічний  обмін  у  рамках освітніх програм,  проектів,  брати участь у міжнародних заходах.

ЦДЮТ має право укладати  угоди  про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою,    навчальними    закладами,    науковими     установами, підприємствами,  організаціями,  громадськими  об’єднаннями  інших країн у встановленому законодавством порядку.

Державний контроль за діяльністю ЦДЮТ

47. Державний    контроль    за    діяльністю   ЦДЮТ  здійснюють  МОН,  інші   центральні   органи виконавчої  влади, обласні,  районні  державні адміністрації,  до  сфери  управління  яких  належать  заклад, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи.

48. Основною   формою   державного   контролю  за  діяльністю ЦДЮТ    є    державна    атестація закладу,  яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому МОН.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.