Аналіз роботи ЦДЮТ 

Центр дитячо-юнацької творчості – найбільший у місті позашкільний заклад. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Указами та розпорядженнями Президента України, постановами і наказами МОН молоді та спорту. Відповідно до Статуту ЦДЮТ педагогічний колектив проводив навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову, художню, декоративно-прикладну, технічну та концертно-просвітницьку роботу. Основним напрямом діяльності Центру дитячо-юнацької творчості є художньо-естетичний, що передбачає залучення вихованців до активної діяльності з метою оволодіння практичними уміннями та навичками у різних видах мистецтв,вивчення вітчизняної і світової культури та мистецтва,  організацію змістовного дозвілля.

На підставі  Закону «Про позашкільну освіту»  Конотопський Центр дитячо-юнацької творчості здійснює навчально-виховний процес з 01 вересня для груп  другого року навчання, з 15 вересня для груп, що працюють перший рік.  Закінчується навчальний рік 31травня. Згідно Типових навчальних планів кількість вихованців у групах має становити 10-15 осіб,  у гуртках хореографічного спрямування до 25 осіб. У гуртках: авіамодельний, фотогурток,  Зразковому дитячому телевізійному об’єднанні «Ми плюс «Кон-такт» допускаються групові заняття з дітьми у кількості 5-8 осіб, що затверджується на серпневій педагогічній раді.

Станом на 01 вересня  в закладі щорічно складаються та затверджуються документи, що регламентують навчально-виховний процесс: навчальний робочій план і план роботи закладу, мережа гуртків, тарифікація, графік роботи закладу та графік роботи адміністрації. Для забезпечення комфортних і якісних умов навчання та відповідно тижневому навантаженню педагогів складається розклад роботи гуртків з урахуванням вимог санепідемстанції, перевіряється наявність навчальних програм кожного гуртка, затверджуються календарно-тематичні плани роботи керівників гуртків, складається графік відкритих занять та виховних заходів, затверджується перелік тем самоосвіти. Узгоджується розклад роботи гуртків на базі шкіл міста та укладаються угоди про співпрацю між адміністраціями закладів, що обумовлює якісне виконання освітнього процесу.

Навчально-виховна робота велася за наступними напрямами:

художньо-естетичний;

гуманітарний;

техніко-технологічний;

фізкультурно-оздоровчий.

Освітній процес у ЦДЮТ протягом навчального року здійснювався диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я вихованців) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, індивідуальне заняття, конкурси, змагання, екскурсії, практична робота, виступи, виставки, репетиційні збори тощо. У канікулярні, святкові та вихідні дні ЦДЮТ працював за окремими планами, затвердженим директором закладу. В цей період з вихованцями гуртків проводиться суспільно-корисна та організаційно-масова робота: ігрові програми, робота ігрової кімнати, екскурсії, психологічні заняття, тренінги, змагання, репетиції тощо. Протягом 2019/2020 навчального року в закладі було затверджено плани роботи на період осінніх, зимових та весняних канікул. Загалом масовими заходами в канікулярний час було охоплено більше трьох тисяч вихованців ЦДЮТ та дітей міста.

У 2019-2020 навчальному році освітня та методична робота в закладі здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» «Про інноваційну діяльність», Указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, Сумського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Згідно з річним планом роботи закладу у 2019 – 2020 н. р. педагогічний колектив продовжував працювати над методичною проблемою: «Створення оптимальних умов для формування національної самосвідомості та громадської активності здобувачів освіти у позашкільному закладі».

 Методична діяльність педагогічного колективу була  спрямована на реалізацію пріоритетних завдань.

Робота над науково-методичною проблемою.

Робота над створенням єдиного інтегрованого освітнього простору закладів позашкільної освіти на обласному  рівні.  

Створення умов для  підвищення  рівня  професійної  майстерності педагогів  через різні форми роботи: семінари-практикуми, тренінги,  профільні тижні  педагогічної  майстерності, самоосвіта,  участь в обласних семінарах та заходах, конкурсах фахової майстерності.

Впровадження інноваційних та інтерактивних технологій в освітній процес.

Відповідно до цих завдань була спланована робота методичного відділу, яка передбачала:

1.Проведення інформаційно-методичних нарад.

2.Планування етапів роботи над єдиною науково-методичною проблемною темою на 2019-2020 н.р.

3.Забезпечення роботи методичної ради.

4.Планування, організація і координація роботи методичних об’єднань.

5.Поновлення матеріалів постійно діючих інформаційних стендів.

6.Методичний супровід підготовки навчальних програм гуртків на наступний навчальний рік.

7.Організація взаємовідвідування занять педагогів.

8.Організація роботи платформи з дослідження питання інтеграції в освітніх установах.

9.Методичний супровід підготовки методичних розробок педагогів до участі у фахових конкурсах і публікацій у фахових виданнях.

У закладі сформована  структура методичної роботи, яка включає як індивідуальні (консультації, наставництво, самоосвіта), так   і групові форми роботи з педагогами (засідання методичних об’єднань, тренінги, семінари, фахові конкурси, майстер-класи), спрямовані на створення умов для формування сучасного педагога-позашкільника.

Усі методисти вчасно спланували свою роботу і роботу методичних об’єднань.  На початку 2019/2020 навчального року була створена методична рада, яка покликана координувати зусилля різних служб закладу та творчих педагогів, здійснювати пошук шляхів ефективної реалізації завдань позашкільної освіти, визначених відповідними нормативно-правовими документами, упровадження інтерактивних технологій та організація інноваційного процесу навчання.

                Важливу роль в активізації методичної роботи, підвищення педагогічної майстерності педагогів грали професійні методичні об’єднання: а саме, педагоги об’єднання дошкільнят, педагоги гуртків сценічного напряму,  педагоги гуртків декоративно – ужиткового напряму.

Методичні об’єднання разом з методичним відділом вирішували питання, націлені на вдосконалення освітнього процесу і зростання професіоналізму педагогів, створення здоров’язберігаючого середовища в творчих об’єднаннях, взаємодії з сім’єю, організацію проектної та дослідницької діяльності, вироблення єдиних критеріїв, норм в оцінці результатів освітньої діяльності вихованців.

Багато років поспіль на базі закладу проводить свою роботу обласне методичне об’єднання педагогів з авіамодельного спорту, на якому в інтерактивній формі розглядалися питання розвитку технічних здібностей вихованців, проблем у авіамоделізмі, участі обласної команди на Всеукраїнських змаганнях.

Колективні форми методичної роботи використовувалися з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації освітнього процесу, аналізу результату колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної поінформованості.

Науково-методичний семінар  є однією з форм кваліфікованого поширення методично-педагогічних знань педагогів. Під час роботи методичних семінарів   висвітлювалися різноманітні шляхи вдосконалення форм і методів навчання, а саме: «Розвиток емоційного інтелекту педагогів» (листопад), «Протидія булінгу у закладах освіти»(квітень). Проводилися методичні оперативки  з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами виховання підростаючого покоління, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, фахових періодичних видань тощо.

Важливою формою підвищення професійної майстерності  є атестація, яка здійснюється   згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників. У 2019-2020 навчальному році проатестовано 6 педагогів: Ярмола В.М, Борошнєв В.О, Білотуров В.О., Корольова І.А., Чинін С.Д., які підтвердили свої тарифні розряди. Силці О.І. присвоєно 11 тарифний розряд. Згідно з перспективним плануванням, щорічно при Сумському ОІППО  педагогічні працівники підвищують свій професійний рівень під час проходження курсів, які передують атестації. У 2020 році курси пройшли всі педагоги згідно перспективного плану.

Велика увага в роботі методичного відділу приділяється участі педагогів в конкурсах професійної майстерності. Так, Гланц Ю.С.,  керівник гуртка «До-Мі-Соль-ка» у 2019-2020 році брала участь у II обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості», на якому і здобула перемогу. Матеріали з її досвіду роботи направлені на III етап Всеукраїнського конкурсу у місто Київ.

Однією з пріоритетних завдань  методичного відділу є підвищення професійного рівня керівника через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому, основне завдання методичних  заходів  –  включити педагогів у процес удосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, докурсова та після курсова  підготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

Аналізуючи організацію самоосвітньої діяльності педагогічних працівників закладу, можна стверджувати,  що не може існувати однакового, загального плану самоосвіти, способу її узагальнення, які були б придатними для усіх керівників гуртків. Кожен із них у процесі планування самоосвітньої діяльності враховує свої можливості та потреби щодо засвоєння та вдосконалення власних педагогічних знань, умінь та навичок.

Аналіз методичної роботи у закладі за 2019-2020 навчальний рік дає підстави зробити висновок, що робота педагогічного колективу закладу була стабільною. Та, на жаль, у методичній роботі закладу існують і недоліки:

керівники гуртків не проявляють ініціативи у розповсюдженні свого педагогічного досвіду  шляхом публікацій у фахових виданнях та Інтернет-ресурсах;

на низькому рівні залишається розробка власних науково-методичних і ди­дактичних матеріалів;

потребує покращення організація науково-дослідної роботи;

не  всі заплановані відкриті заняття та виховні заходи були проведені.    Протягом 2019-2020 навчального року робота відділу підпорядковувалась плану роботи закладу на навчальний рік, якій був затверджений педагогічною радою, а також плану виховної роботи. Робота керівників гуртків здійснювалась згідно навчально-тематичних планів.

Починаючи з 15.09.2019 р. гуртківці сценічного відділу приймали активну участь в концертах, відкриттях виставок, благодійних заходах, спланованих і організованих міським відділом культури, управлінням освіти та заходах ЦДЮТ. А саме:

Співпраця з об’єднанням дошкільнят

1. «Як малята лікували сонечко» (для дітей 5-го року життя)

«Гарбузовий рід» (для дітей 6-го року життя)

Жовтень
2. «Листи для Миколая»(для дітей 5-го року життя)

«Щедрий вечір в хату несе радості багато» (для дітей 6-го року життя)

Грудень
3. Супермаркет «Все для мам» (для дітей 5-го року життя)

«Весняний калейдоскоп» (для дітей 6-го року життя)

Березень
4. «Здрастуй літо, сонечком зігріте» (для дітей 5-го року життя)

«Святкові хвилини прощання з Барвінком» (для дітей 6-го року життя)

Травень
Заходи на замовлення шкіл міста
— Розважальні програми в «Калейдоскопі розваг» для дітей молодшого шкільного віку
1 «Зірки ТЕЛЕ-ШОУ» – конкурсно-розважальна програма. Вересень
2 «Казкова зима в ЦДЮТ» – новорічна програма. Грудень
3 «Під знаком Купідона» – програма до Дня Святого Валентина. Лютий
4 «Блондинки проти брюнеток» – програма до Міжнародного жіночого дня 8 Березня. Березень
5 «Корпорація чудес» – розважальна програма. Протягом року
6 «Подорож в країну КРУГЛЯНДІЮ»  – конкурсна програма. Протягом року
7 «В колі гумору та жартів» – розважальна програма. Протягом року
8 «Правила дорожнього руху знай – життя і здоров’я зберігай» – пізнавальна шоу-вікторина. Протягом року
9 «Разом веселіше» – розважальна програма Жовтень
10 «Карнавальні окуляри та маски» – новорічна програма в стилі хенд-мейд Грудень
11 «Чарівний Валентинів день»  – програма до Дня Святого Валентина Лютий
12 «Весняна райдуга» – заходи до зустрічі з весною Березень
13 «Весела гуморина» – конкурсно-розважальна програма до Міжнародного дня сміху Квітень
14 «Балаганчик дитинства» – розважальна програма Протягом року
15 «Жартуємо по-українськи» – пізнавально – розважальна програма Протягом року
16 «Три ППП – пронюхай, перехитри, переможи»» – конкурсна гра-детектив. Протягом року
17 «Осінній фрістайл» – розважальна програма Жовтень
18 «Новорічне конфетті» – новорічна програма Грудень
19 «Дотепні серцеїди» – конкурсна програма до Дня Святого Валентина Лютий
20 «Шоу успішних людей» – пізнавально – розважальна програма Протягом року
21 «Повір у себе» – конкурсно-розважальна програма Протягом року
22 «Подорожуємо разом» – пізнавально – розважальна програма Протягом року
23 «Порція адреналіну» – цикл розважально – пізнавальних програм Протягом року
24 Дискотеки Протягом року
25 Зустрічі в Вітальні Протягом року

Тематика лекцій у Зразковій дитячій галереї

з/п

Назва виставки Термін проведення
1. Конотоп на мапі України На замовлення шкіл міста
2. Видатні діячі культури Конотопщини На замовлення шкіл міста
3. Творча спадщина конотопчан На замовлення шкіл міста
4. Малевич і Рославець. Станція відправлення Конотоп. На замовлення шкіл міста
5. Видатні художники Конотопщини. На замовлення шкіл міста
6. Міфи Давньої Греції у світовому мистецтві. На замовлення шкіл міста
7. Три перші леді світового мистецтва На замовлення шкіл міста
8. Секрети «Десятої музи». Кінематограф як вид мистецтва. На замовлення шкіл міста

Організаційно – масовий відділ за період вересень – травень  цього навчального року провів:

8 лекцій відвідали 240 чоловік;

20 розважальних програм –– 620 чоловік;

новорічні ранки відвідали 1690 чоловік.

Всього охоплено заходами 2550 чоловік.

Починаючи з вересня було проведено 3 засідання сценічного відділу, 1 з них було проведено дистанційно, у зв’язку з оголошенням пандемії  COVID-19 в Україні, на яких обговорювались питання щодо професійного зростання педагогів, використання сучасних педагогічних технологій під час занять, а також обговорювались звіти керівників щодо виконання річного плану роботи, результативність та перспективи роботи на майбутнє. Обговорювалась організація та проведення новорічних свят, складання плану та програми участі колективів відділу у звітних концертах колективів сценічного відділу, проведення традиційного свята, а саме організація відео-концерту до “ Дня захисту дітей”, та багато інших поточних питань.

Порівняно з минулим навчальним роком, цього року розширився репертуарний план Зразкового  вокального колективу «До-Мі-Соль-ка» під керівництвом Гланц Юлії. Зразкові хореографічні колективи «Мрія»(керівник Юрченко Ганна) та «Лілея» (керівник Єрьоміна Тетяна)порадували новими цікавими хореографічними постановками. Водночас зріс танцювально-професійний рівень вихованців, що дало змогу колективам отримати високі нагороди на змаганнях, а саме:

Міжнародні конкурсно – фестивальні заходи

№ з/п Назва колективу, ПІБ керівника Назва заходу Дата та місце проведення заходу Результа

тивність

Кількістьучасників
1 Зразковий хореографічний колектив «Мрія»

(керівник А.Юрченко)

 

Міжнародний конкурс

«Соняшник»

 

 

Вересень

м. Київ

Гран-прі 28
2 Зразковий хореографічний колектив «Лілея»

(керівник Т.Єрьоміна)

 

Міжнародний фестиваль  «Яскрава країна» Вересень

М.Чернігів

4 – II місця 45
3 Зразковий хореографічний колектив «Мрія»

(керівник А.Юрченко)

 

 

Міжнародний творчий фестиваль-конкурс учнівської та студентської молоді «Мрії здійснюються» Жовтень

М. Вінниця

1 місце 24
4 Клуб спортивного бального танцю

«Сучасник»

(керівник Сіренко М.С.)

Міжнародний конкурс-фестиваль дитячої та юнацької творчості «Різдвяний олімп» Обл.. Львівська

Смт. Славське

Січень 2020

1-Iе 23
5 Колектив сучасного танцю «Сузір’я»

(керівник Корольова І.А.)

 

Міжнародний конкурс-фестиваль дитячої та юнацької творчості «Різдвяний олімп» Обл.. Львівська

Смт. Славське

Січень 2020

1- Iше

1-IIе

1-IIIє

15
6 Вокальний колектив «Камбіата»

(керівник Силка О. І.)

Міжнародний конкурс-фестиваль дитячої та юнацької творчості «Різдвяний олімп» Обл.. Львівська

Смт. Славське

Січень 2020

1-Iе 6
7 Зразковий вокальний колектив «До-Мі-Соль-ка»

(керівник Гланц Ю.С.)

 

Міжнародний багатожанровий конкурс «Сузір’я

GoldEurope»

М. Суми

Лютий 2020

3- Iх місця 24

Всеукраїнські конкурсно – фестивальні заходи

№ з/п Назва колективу,

ПІБ керівника

Назва заходу Дата та місце проведення заходу Результа

тивність

Кількість

учасників

1 Клуб спортивного бального танцю «Сучасник» Всеукраїнський хореографічний фестиваль «Зоряна брама» Жовтень

м. Київ

1 –I місце

1-II місце

23
2 Зразковий хореографічний колектив «Лілея»

(керівник Т.Єрьоміна)

Всеукраїнський фестиваль

«Чисті роси» «Магія танцю»

Жовтень

м. Суми

1 місце 22
3 Вокальний колектив «Камбіата»

(керівник О. Силка)

Всеукраїнський

дитячий фестиваль «Зоряні малята»

Листопад

м. Київ

 

2 –I місця

 

16
4 Вокальний колектив «Камбіата»

(керівник О. Силка)

Всеукраїнський

фестиваль – конкурс «Зірки та зіроньки»

Листопад

м. Київ

 

2 –III місця

 

20
5 Колектив сучасного танцю «Сузір’я» (керівник І. Корольова) Всеукраїнський

Чемпіонат DANCE.UA

Листопад

м. Київ

 

I-12 місць

II-7місць

III-10місць

27
6 Зразковий хореографічний колектив «Мрія»

(керівник А.Юрченко)

Всеукраїнський марафон

«MegaFreedom»

Листопад

м. Полтава

I місце 43
7 Зразковий вокальний колектив «До-Мі-Соль-ка»

(керівник Гланц Ю.С.)

V Ювілейний Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Музичне Різдво» М. Івано-Франківськ

Січень 2020

Гран При

4-Iх

1-IIе

місця

15
8 Зразковий вокальний колектив «До-Мі-Соль-ка»

(керівник Гланц Ю.С.)

Всеукраїнський дитячий фестиваль «Зоряні малята» М. Київ

Лютий 2020

2- Iх місця 10
9 Зразковий вокальний колектив «До-Мі-Соль-ка»

(керівник Гланц Ю.С.)

Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Зірки та зіроньки» М. Київ

Лютий 2020

3- Iх місця 23
10 Вокальний колектив «Камбіата»

(керівник Силка О. І.)

Всеукраїнський багатожанровий конкурс мистецтв «Музичний олімп» М. Вінниця

Лютий 2020

3- Iх місця 24
11 Зразковий хореографічний колектив «Лілея»

(керівник Єрьоміна Т.М.)

Всеукраїнський фестиваль  «Талановитий Я» М. Київ

Лютий 2020

4- Iх

2-IIх

місця

36

Клуб спортивного танцю “ Сучасник” під керівництвом  Сіренко М.С. своєчасно виконував всі поставлені задачі протягом навчального року. Велика увага приділялась виховній роботі в колективі: проводились розважальні програми, внутрішньо гурткові турніри, дні іменинників.

Запланований ювілейний  концерт, що мав відбутися в травні поточного року, був перенесений на вересень наступного року, відповідно до умов карантину.

Зразковий вокальний колектив “ До – Мі – Соль – ка” під орудою Гланц Ю.С. завдяки високим професійним досягненням був постійним учасником всіх міських заходів. Репертуар колективу постійно поповнюється новими, дуже цікавими  номерами. Наполегливість і вимогливість керівника колективу дає змогу кожного року збільшувати у вихованців виконавську майстерність, завдяки чому колектив долає нові вершини.

Вихованці вокального колективу «Камбіата»  під керівництвом Силки О.І. із задоволенням брали участь в концертах міського рівня та в заходах  закладу, а також були постійними учасниками різнорівневих конкурсів та фестивалів за межами нашого міста та області. Репертуар колективу збільшився, база костюмів постійно оновлювалася та поповнювалася.

Керівник Зразкового хореографічного колективу «Лілея»Ерьоміна Т.М. приділяла неабияку увагу розвитку свого колективу, відомого не тільки в рідному місті, а й поза його межами.  Високий рівень виконавської майстерності вихованців та постановочної роботи педагога дали змогу урізноманітнити репертуар  цікавими хореографічними творами. Українські народні танці, хореографічні картинки, композиції та мініатюри  завжди викликали неабияку зацікавленість глядачів.

Творчо розвивався і Зразковий хореографічний колектив «Мрія» під керівництвом Юрченко А.Г. Усі номери в репертуарі колективу мають відповідне до напряму музичне оформлення, відповідають віковій категорії вихованців. Учасники колективу показали гарні артистичні здібності, високу виконавську культуру. Більшість рухів базуються на елементах народного танцю, адже керівник працює в різних напрямах хореографії.

Згідно плану  не були проведені заплановані звітні концерти  колективів сценічного відділу через запровадження карантинних заходів. Педагоги обмежилися відео звітами для батьків та громадськості через мережу Інтернет.

В 2019-2020н.р. об’єднання дошкільнят до 12 березня працювало згідно плану, потім відбулися вимушені зміни у зв’язку з карантином і навчання відбувалося дистанційно. Протягом року були проведені 3 методичних об’єднання: І  – пройшло у формі мотиваційно-рефлексійного тренінгу «Перезавантаження після відпустки», а також були визначені аспекти роботи на новий навчальний рік. ІІ методоб’єднання відбулося за темою «Дошкільник і книжка. Невже покоління Z не читатиме? Буккросінг», на якому було вирішено організувати в закладі бібліотеку з вільним доступом. У зв’язку з карантином ІІІ методоб’єднання було проведено онлайн, темою якого було «Забезпечення професійного, культурного та творчого зростання педагога».

В 2019-2020 н.р. розпочала роботу експериментальна група під керівництвом Дорошенко Т.В., яка працювала за новою програмою «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт». В.М.Ярмола  в якості самоосвіти прослухала теоретичний курс ТЦ «Академія Фітнесу – Україна» «Дитячий фітнес» і отримала практичні навички проведення занять для дітей від 1.5 до 7 років. О.Г.Лях пройшла підвищення кваліфікації дистанційно за видом «вебінар» ТЦ «Академія талановитих керівників» та отримала практичні та теоретичні навички згідно з темою «Практика  музичних методик» та прослухала вебінари за темами «Терапевтичний та розвивальний ефект музики» та «Нове в законодавстві про дошкільну освіту. ІІ, ІІІ квартали про дошкільну освіту».

Серед наших вихованців-дошкільнят були проведені вже традиційні конкурси дитячого малюнку на тему «Я українець і цим пишаюся!»  та конкурс читця « З Україною в серці». Також малюки стали активними учасниками фотовиставки «Вуха, лапи, хвіст», а в період карантину онлайн фотовиставок «Моя вишиванка» та «Ким я мрію стати».

Робота об’єднання дошкільнят велася на високому рівні, про це свідчать і рівень підготовки дошкільнят до школи, тобто набуті ними знання на кінець року, і задоволеність батьків, і те, що відвідувати «Барвінок» в Конотопі є престижним.

Протягом року з вихованцями ЦДЮТ системно проводилась просвітницько-профілактична діяльність з метою підвищення психологічної компетентності вихованців, розширення їхніх можливостей самостійно розв’язувати проблеми й конфлікти, що виникають в особистому житті чи навчальній діяльності, розвитку творчих якостей, розвитку комунікативних здібностей, профілактики негативних проявів в поведінці, пропаганди ЗСЖ та інше, також, систематично оновлювався інформаційний стенд для вихованців. Протягом 2019-2020 навчального року психологічною службою проводилась діагностична діяльність серед педагогів та дітей згідно річного плану психолога, враховуючи основні потреби закладу та запити керівників гуртків. Загалом психодіагностична робота полягала у виявленні індивідуальних особливостей, здібностей вихованців, їх професійних орієнтацій та нахилів. Головною метою діагностичних досліджень було надання рекомендацій щодо розвитку тих чи інших здібностей дитини, подолання труднощів у розвитку, проблем адаптації в гуртку. Психодіагностична робота з педагогічним колективом проводилася з метою формування їх мотивації до саморозвитку та полягала у визначенні рівня розвитку їх професійних якостей та наданні рекомендацій щодо їх формування, розвитку чи вдосконалення.

Вам може бути цікаво...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.